IK Arta & Co interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Pēc Pircēja apstiprināšanas (iepazīšanās ar Noteikumiem un paziņojuma "Esmu izlasījis/-usi Lietošanas noteikumi un tiem piekrītu!" atzīmēšanas ar ķeksīti), šie Preču iegādes un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā saukti par Noteikumiem) kļūst par juridiski saistošu dokumentu, kurā ir norādītas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, Preču iegādes un apmaksas, preču piegādes un atgriešanas noteikumi un nosacījumi, pušu atbildība un citi noteikumi, kuri ir saistīti ar preču iegādi un pārdošanu interneta veikalā www.artaco.lv

1.2. Pārdevējs patur sev tiesības jebkurā laikā veikt šo Noteikumu labošanu vai korekcijas. Reģistrētie Pircēji netiek īpaši informēti par šādiem Noteikumu labojumiem vai korekcijām, tādēļ Pircēja pienākums ir laiku pa laikam pārliecināties par izmaiņām šajos Noteikumos. Jebkuri Noteikumu labojumi attiecas uz pasūtījumiem, kuri ir veikti pēc šo Noteikumu labojumiem.

1.3. Tiesības iegādāties preces mūsu interneta veikalā tiek piešķirtas juridiski rīcībspējīgām fiziskajām personām, nepilngadīgajām personām no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam tikai ar savu vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi izmanto personīgi gūtus ienākumus, kā arī juridiskajām personām.

2. Pirkuma un pārdošanas līguma spēkā esamība

2.1. Līgums Pircēja un Pārdevēja starpā tiek uzskatīts par parakstītu no brīža, kad Pircējs ir izvēlējies preces, ievietojis tās iepirkumu grozā un nospiedis uz saites "Apstiprināt pasūtījumu".

2.2. IK “Arta & Co” nav atbildīgs par papildus Pircēja informēšanu, lai saņemtu tā piekrišanu šī līguma noslēgšanai. Tiks uzskatīts, ka IK “Arta & Co” apstiprina pasūtījumu no brīža, kad tas tiek noformēts.

2.3. Ikviens Pircēja un Pārdevēja starpā noslēgtais Pirkuma un pārdošanas līgums tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala IK “Arta & Co” datubāzē.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā www.artaco.lv saskaņā ar šajos Noteikumos un interneta veikalā norādīto kārtību.

3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkuma interneta veikalā  www.artaco.lv , rakstveidā informējot Pārdevēju (ar e-pasta starpniecību, norādot pasūtījuma numuru) vai atgriežot preču daļu, kuras tika iegādātas saskaņā ar pirkuma dokumentu (pasūtījuma rēķins vai apmaksas dokuments) 14 dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas.

3.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, lai atgrieztu precu sekojošos gadījumos:

3.3.1. ja precēm, kuras pārdodas iepakojumā ir atvērts tās iepakojums ;

3.3.2. gadījumā, ja atgrieztās preces ir pielāgotas Pircēja personīgajām vajadzībām vai saskaņā ar Pircēja dotajiem norādījumiem;

3.3.3. ja iegādātas lietas ir neatvietojamas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ,

3.3.4. citos gadījumos, kad no Pirkuma un pārdošanas līguma nav iespējams atteikties saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

3.4. Pircējs drīkst izmantot savas likumīgās preču atgriešanas tiesības tikai gadījumā, ja prece un tās iepakojums nav bojāts un tās izskats nav mainīts, kā arī tā nav lietota. Pircēja tiesības, kas minētas 3.3. punktā, tiks realizētas saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu".

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējs pieņem preces saskaņā ar šeit noteikto kārtību un samaksā par tām nolīgto summu.

4.2. Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto datu maiņas gadījumā, Pircējs tos nekavējoties atjaunina.

4.3. Pircējs neizpauž savus reģistrācijas datus trešajām personām. Gadījumā, ja Pircējs pazaudēs savus reģistrācijas datus, viņš/viņa informēs Pārdevēju, izmantojot "Kontaktu" sadaļu, bez kavēšanās norādot saziņas veidu.

4.4. Lietojot interneta veikalu www.artaco.lv, Pircējam ir pienākums ievērot šos Noteikumus, un rīkoties saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

4.5. Gadījumā, ja Pircējs atsakās pieņemt piegādātās preces bez būtiska iemesla, viņam/viņai ir jāsamaksā par preču piegādi.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Gadījumā, ja Pircējs mēģina traucēt internetveikala darbības stabilitāti vai rada draudus drošībai, vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez nekāda paziņojuma ierobežot vai pārtraukt Pircēja iespējas izmantot interneta veikalu, vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.

5.2. Svarīgu apstākļu gadījumā, Pārdevējam ir tiesības īslaicīgi vai pastāvīgi pārtraukt interneta veikala darbību, bez iepriekšējas Pircēja informēšanas.

5.3. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma gadījumā, ja Pircējs neveic samaksu par precēm 2 (divu) darba dienu laikā, kad izvēlētā apmaksas metode nav skaidrā naudā.

5.4. Ja Pircējs izvēlas maksāt skaidrā naudā preču piegādes laikā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju pa norādīto tālruni, kā arī gadījumos, kad pasūtījumā norādītā informācija nav skaidra. Šādā gadījumā preču piegādes termiņš sāksies no datuma, kad veikta saziņa ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā.

5.5. Visos gadījumos IK “Arta & Co” ir tiesības nenoslēgt Pirkuma un pārdošanas līgumu ar konkrētu Pircēju, kas ir veicis pasūtījumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar gadījumiem, kad Pircējs atsakās no Pirkuma un pārdošanas līguma un pēdējo 9 mēnešu laikā 2 vai vairāk reizes ir atgriezis preces.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējam ir pienākums nodrošināt Pircējam pakalpojumu izmantošanas iespēju, kuru piedāvā interneta veikals www.artaco.lv saskaņā ar šajos Noteikumos un interneta veikalā norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

6.2. Pārdevējs piegādā preces uz Pircēja norādīto adresi un saskaņā ar šiem Noteikumiem.

6.3. Gadījumā, ja Pārdevējs būtisku iemeslu dēļ nevar piegādāt Pircēja pasūtītās preces, Pārdevējs piedāvā analogas vai pēc iespējas līdzīgas preces. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogas vai līdzīgas preces, priekšapmaksas gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircēja samaksāto summu 3 (trīs) darba dienu laikā.

6.4. Pārdevējs respektē Pircēja tiesības uz privātumu saistībā ar interneta veikala reģistrācijas veidlapā sniegtajiem personas datiem, izņemot Latvijas Republikas likumos noteiktos gadījumus.

7. Cenas, atlaides, samaksas kārtība un noteikumi

7.1. Interneta veikalā un pabeigtajā pasūtījumā cenas ir norādītas eiro ar PVN. IK “Arta & Co” patur sev tiesības veikt cenu korekcijas nodokļu vai Eiro (EUR) valūtas maiņas likmes izmaiņu gadījumā, kā arī gadījumos, kad cenu korekcijas ir veicis ražotājs/piegādātājs.

7.2. Interneta veikalā precēm un norēķiniem var tikt piemērotas dažādas cenu atlaides.

7.2.1. Akcijas - uzņēmuma mārketinga ietvaros precēm var tikt piemērotas cenu atlaides, nosakot akcijas cenu. Atlaides apjoms % parādās uz konkrētās preces attēla un preces faktiskā cena atspoguļojas pie preces cenas.

7.3. Pircējs veic apmaksu vienā no sekojošiem veidiem:

7.3.1. Ar bankas pārskaitījumu - Pircējs veic samaksu bankā vai internetbankā pēc izrakstītā rēķina uz vienu no IK “Arta & Co” bankas kontiem. Preces tiks sagatavotas piegādei un piegādes termiņš sāksies pēc maksājuma ienākšanas kontā.

7.3.2. Skaidrā naudā - Pircējs veic samaksu par precēm mūsu veikalā Virbu ielā 2, Rīgā.

7.3.3. Ar "banklink" maksājumu - Pircējs veic tūlītēju samaksu ar tiešo internetbankas maksājumu (banklink). Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma EveryPay, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam AS Swedbank. Preces tiek piegādātas nekavējoties.

7.3.4. Ar norēķinu karti - Pircējs veic tūlītēju samaksu ar kredītkarti vai debetkarti. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma EveryPay, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam AS Swedbank. Preces tiek piegādātas nekavējoties.

7.3.5. Ar Dāvanu karti - Pircējs veic maksājumu ar Dāvanu karti, ievadot Dāvanu kartes kodu Pasūtījumu groza formas laukā. Ja Dāvanu kartes summa sedz Pasūtījuma summu, tad apmaksas summa ir 0 € un preces tiek piegādātas nekavējoties. Ja Dāvanu kartes summa ir mazāka par Pasūtījuma summu, Pircējs apmaksā trūkstošo summu ar kādu citu viņam ērtāko norēķinu veidu. Dāvanu kartes šobrīd ir izstrādes stadijā un nav pieejamas iegādei!

8. Preču piegāde

8.1. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

8.2. Pārdevējs nogādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem noteikumiem. Šie noteikumi netiek piemēroti, ja nepieciešamās preces nav pieejamas Pārdevēja krājumos un Pircējs ir informēts par preču neesamību. Turklāt, izņēmuma, nepārvaramas varas gadījumos, Pircējs piekrīt nokavētai piegādei.

8.3. Pasūtot preces, Pircējam ir pienākumus norādīt precīzu piegādes adresi.

8.4. Pircējs personīgi pieņem preces. Gadījumā, ja Pircējs nevar personīgi pieņemt preces un preces tiek piegādātas citai personai uz norādīto adresi un tiek ievēroti visi citi Pircēja sniegtie dati, Pircējs nepieņem nekādas prasības par preču piegādi nepareizajam subjektam.

8.5. Preču piegādes laikā, Pircējs pārbauda paciņas saturu kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi. Tiklīdz Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu paciņas pieņemšanas un nodošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka paciņa ir nodota atbilstošā stāvoklī.

8.6. Preču piegādes maksa un detalizēta informācija par preču piegādi tiek sniegta interneta veikalā pie Piegādes noteikumiem.

8.7. Gadījumā, ja Pircējs atsakās no Pirkuma un pārdošanas līguma, saskaņā ar šiem Noteikumiem, viņš/viņa ir atbildīgs/a par visiem tiešajiem izdevumiem, kas ir saistīti ar preces atgriešanu Pārdevējam. Šādu izdevumu summa tiek atņemta no Pircējam atgriežamās preču samaksas summas.

8.8. Gadījumā, ja pasūtītās preces nav iespējams piegādāt vienā paciņā, IK “Arta & Co “ patur sev tiesības tās piegādāt vairāk nekā vienā paciņā.

8.9. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai tiks piegādātas ar nokavēšanos Pircēja vai Pārdevēja kontrolē neesošu apstākļu dēļ.

9. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

9.1. Katra IK “Arta & Co” tirgotā produkta specifikācija ir norādīta pie katra produkta norādītā preces apraksta.

9.2. Pārdevējs nav atbildīgs par interneta veikalā esošo preču krāsas, formas vai citu parametru atšķirībām no faktiskās krāsas, formas vai izmēra, Pircēja izmantotā monitora īpatnību dēļ.

10. Preču atgriešana un apmaiņa

10.1. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”

10.2. Pircējs drīkst izmantot savas preču atgriešanas un apmaiņas tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas brīža, pēc Pārdevēja informēšanas 3.2. punktā norādītajā kārtībā.

10.3. Produkts ir jāatgriež savā oriģinālā un tīrā iepakojumā. Pircējs nedrīkst sabojāt preci, un tās oriģinālo pārdošanas izskatu (nebojātām etiķetēm un aizsargplēvi, utt.) (šis punkts neattieksies uz precēm, kuras tiks atgrieztas kvalitātes problēmu dēļ), no Pārdevēja saņemtajā pilnā komplektā, nodrošināt pirkuma apliecinājumu.

10.4. Pircējs var atgriezt preces veikalā Virbu ielā 2, Rīga, LV-1067, darba dienās, laikā no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai nosūtīt tās ar kurjeru. Gadījumā, ja preces tiek atgrieztas, izmantojot 3.2. punktā norādītās tiesības, Pircējs maksā par to atgriešanu. Ja tiek atgriezta nepareizā prece un/vai sliktas kvalitātes produkts, Pārdevējs pieņems šādas preces un tās samainīs ar analogiem pareizajiem produktiem. Gadījumā, ja Pārdevējam nebūs analogu apmaiņas preču, tas atmaksās Pircējam par atgrieztajām precēm.

10.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā punktā noteikto preču atgriešanas kārtību.

10.6. Pircējs var veikt pasūtījuma atcelšanu 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma noformēšanas un apmaksas veikšanas, pēc Pārdevēja informēšanas noteikumu 3.2.punktā norādītajā kārtībā.

10.7. Pēc pasūtījuma atcelšanas, abām pusēm vienojoties rakstiski, tiek veikta naudas atgriešana 2 (divu) darba dienu laikā pēc vienošanās.

11. Atbildība

11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu precizitāti. Gadījumā, ja Pircējs ir iesniedzis neprecīzus datus reģistrācijas veidlapā, Pārdevējs nav atbildīgs par saistītajām sekām.

11.2. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kuras tiek veiktas, izmantojot interneta veikalu.

11.3. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrēšanās datu izpaušanu trešajām personām. Gadījumā, ja trešā persona izmantos  IK “Arta & Co” pakalpojumus, izmantojot Pircēja reģistrēšanās datus, Pārdevējs uzskatīs šādu personu par Pircēju.

11.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkuras atbildības, kas varētu izraisīt zaudējumus gadījumā, ja Pircējs neizlasa šos Noteikumus, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un Pircēja saistībām, lai gan viņam/viņai šāda iespēja tiek nodrošināta.

11.5. Gadījumā, ja interneta veikalā ir iekļautas saites uz citu uzņēmumu, organizāciju vai personu tīmekļa lapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās sniegto informāciju vai to darbību. Pārdevējs šādas tīmekļa lapas nekontrolē un nav šo uzņēmumu un personu pārstāvis.

11.6. Zaudējumu gadījumā, vainīgā puse atlīdzina visus otras puses tiešos zaudējumus.

12. Informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

12.2. Pircējs nosūta visus paziņojumus un jautājumus interneta veikalam ar pie Kontaktiem esošo saziņas palīdzību.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Attiecības, kas izriet no šiem Noteikumiem, vadās pēc Latvijas Republikas likumiem.

13.2. Visi un jebkuri strīdi, kas izriet no šo Noteikumu izpildes tiek risināti pārrunu ceļā. Šādu pārrunu neveiksmes gadījumā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas likumdošanā norādītajā kārtībā.