Preču atgriešana un naudas atmaksa

Interneta veikalā www.artaco.lv iegādāto preču atgriešana un naudas atmaksa ir atrunāta sadaļā Veikals , apakšsadaļā  Noteikumi/ līgums, kur ir atrodami:          

IK Arta & Co interneta veikala lietošanas noteikumi

10. Preču atgriešana un apmaiņa

10.1. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”

10.2. Pircējs drīkst izmantot savas preču atgriešanas un apmaiņas tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas brīža, pēc Pārdevēja informēšanas 3.2. punktā norādītajā kārtībā.

10.3. Produkts ir jāatgriež savā oriģinālā un tīrā iepakojumā. Pircējs nedrīkst sabojāt preci, un tās oriģinālo pārdošanas izskatu (nebojātām etiķetēm un aizsargplēvi, utt.) (šis punkts neattieksies uz precēm, kuras tiks atgrieztas kvalitātes problēmu dēļ), no Pārdevēja saņemtajā pilnā komplektā, nodrošināt pirkuma apliecinājumu.

10.4. Pircējs var atgriezt preces Virbu ielā 2, Rīga, LV-1067, darba dienās, laikā no plkst. 11:00 līdz 15:00, vai nosūtīt tās ar kurjeru. Gadījumā, ja preces tiek atgrieztas, izmantojot 3.2. punktā norādītās tiesības, Pircējs maksā par to atgriešanu. Ja tiek atgriezta nepareizā prece un/vai sliktas kvalitātes produkts, Pārdevējs pieņems šādas preces un tās samainīs ar analogiem pareizajiem produktiem. Gadījumā, ja Pārdevējam nebūs analogu apmaiņas preču, tas atmaksās Pircējam par atgrieztajām precēm.

10.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā punktā noteikto preču atgriešanas kārtību.

10.6. Pircējs var veikt pasūtījuma atcelšanu 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma noformēšanas un apmaksas veikšanas, pēc Pārdevēja informēšanas noteikumu 3.2.punktā norādītajā kārtībā.

10.7. Pēc pasūtījuma atcelšanas, abām pusēm vienojoties rakstiski, tiek veikta naudas atgriešana 2 (divu) darba dienu laikā pēc vienošanās.